Voorwaarden retour brengen

Voorwaarden Retour brengen PickupBox

Laatste Versie: mei 2017

Lees deze Voorwaarden voor Retour brengen aandachtig door, want ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten, aansprakelijkheid en verplichtingen. Deze voorwaarden voor retour brengen zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.

 • Voor het retour brengen van uw PickupBox(en) met uw spullen, dient u minimaal 7 werkdagen van te voren via de website een reservering tot retour brengen te doen via uw eigen PickupBox-account en de eindfactuur te voldoen via de door ons verstuurde IDEAL-betaallink.
 • Een reservering voor het retour brengen van uw PickupBox wordt een opdracht in uitvoer, zodra de eindfactuur door u is voldaan via IDEAL-betaallink en het bedrag door ons is ontvangen (minimaal 2 werkdagen voor uitvoerdatum).
 • De IDEAL-betaallink sturen wij naar het door u opgegeven e-mailadres toe, zodra u een opdracht tot retour brengen heeft gedaan via de website.
 • Retour brengen van uw PickupBox(en) met uw spullen geschiedt op basis van beschikbaarheid. U kunt geen rechten ontlenen aan de door u opgegeven datum, locatie of dagdeel voor het retour brengen van uw PickupBox(en).
 • Indien het adres voor het retour brengen van uw PickupBox afwijkt van het adres waar wij uw lege PickupBox hebben geleverd, dan brengen wij € 2,50 per kilometer in rekening, gerekend van het afleveradres naar het adres voor retour brengen.
 • Wij rekenen voor het retour brengen van uw PickupBox(en) op zaterdag  een toeslag van € 100,-, plus € 50,- voor elke opvolgende PickupBox. Bijvoorbeeld: Het retour brengen van 3 PickupBoxen kost € 100,- + € 50,- + € 50,- = € 200,-.
 • U dient bij het retour brengen van uw PickupBox(en) uw spullen direct uit de opslagbox te laden, tenzij bij opdracht anders overeengekomen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het uitladen van de PickupBox. Het uitladen van een PickupBox duurt gemiddeld een half uur.
 • Boxen worden direct mee teruggenomen, tenzij bij opdracht anders overeengekomen.
 • Aan het langer op locatie houden van boxen of later ophalen zijn kosten verbonden en dient bij het opgeven van de retour opdracht overeengekomen te zijn. Aanpassingen aanbrengen op de dag van retour brengen is niet mogelijk.
 • Indien het KNMI voor de dag van retour bezorgen een waarschuwing voor extreem weer (code oranje) of een weeralarm (code rood) afgeeft, worden alle opdrachten in het betreffende gebied geannuleerd. Dit in verband met de veiligheid van onze chauffeurs en uw opgeslagen goederen.
 • Uw PickupBox(en) worden retour bezorgd met een vrachtwagen. Is uw adres niet toegankelijk voor een vrachtwagen wegens verkeersregels, milieuregels, de breedte van de straat of onverhard terrein, dan dient u dit vooraf aan te geven. In overleg bekijken we dan onder welke voorwaarden levering wel mogelijk is.
 • Woont u in het centrum van uw woonplaats, dan kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden om uw PickupBoxen retour te bezorgen. Over de hoogte van deze kosten wordt u vooraf telefonisch of per email gecontacteerd.